fbpx

קוניאק – שטרן  

יועצים לביטוח ולניהול סיכונים

קוניאק – שטרן  

יועצים לביטוח

ולניהול סיכונים

חברות קבלניות ותשתיות
רשויות מקומיות
מפעל
תעשייה ומפעלים
חברות ועסקים

יועצים לביטוח וניהול סיכונים

כבעל עסק או מנהל בכיר, המקפיד לבטח את הרכוש והחבויות שלו, אתה מודע בוודאי ל"סיכונים הביטוחיים" בפניהם אתה עומד:

שריפות, גניבות, נזקי טבע – וחבויות העסק ומנהליו. לא נעים, אבל חשוב להיות מוכנים. מכיוון שכך, נתקלת כבר בשפע של הצעות, במגוון פרמיות, בשלל פוליסות.

במה אתה אמור לבחור, מה הביטוח המתאים לך, האם הפוליסה תכסה את הנזק, ואולי אתה משלם פרמיה גבוהה מדי?

ובמקרה שנגרם לך נזק, מי ידאג לייעץ לך כיצד לתבוע את חברת הביטוח, ואיך תוכל לטפל בכך ולהמשיך להפעיל את העסק?

כאן אנחנו נכנסים לתמונה, כיועצי הביטוח שלך.