fbpx

קוניאק – שטרן  

יועצים לביטוח ולניהול סיכונים

קוניאק – שטרן  

יועצים לביטוח

ולניהול סיכונים

המלצות

"לראובן קוניאק, משמש כיועץ העירייה בתחום הביטוח מזה כשנתיים.

במסגרת שירותיו הכין היועץ את מכרז הביטוח של הרשות וכן פועל לליווי מכרזי הרשות בכל הנוגע לנספחי ביטוח (הכנה, בדיקה ומתן מענה לשאלות הבהרה).

ראובן וצוות המשרד נותנים שרות מהיר מקצועי ואדיב לאורך כל הדרך."

ע.ל. – גזבר העירייה

"אני ממליץ בחום על ראובן קוניאק, המשמש כיועץ הביטוח של המועצה.
מאז שראובן נכנס לתפקידו חסכנו כספים רבים בתקציב הביטוח של המועצה, כתוצאה של עצותיו המקצועיות והכרתו העמוקה את שוק הביטוח בישראל. ראובן מבצע את עבודתו במהירות וביעילות."

ת.פ. – מנכ"ל המועצה

"ראובן קוניאק משמש מזה 7 שנים כיועץ הביטוח של העירייה.
הטיפול כולל ביצוע מכרזי ביטוח, ניסוח ובדיקת סעיפי ביטוח בחוזים, בדיקת אישורי קיום ביטוחים וכן מייעץ לנו בנושאים שוטפים במסגרת ועדת התביעות של העירייה."

מ.ב. – אחראית על תחום הביטוח

"ביקשתי מראובן קוניאק שיבצע ויתכנן עבור החברה שבבעלותי מערך ביטוחים הדרוש לחברתנו. ראובן ערך עבור החברה מפרט ביטוח (חוברת בת כ-140 דף) וביצע מכרז בין מספר סוכנויות ביטוח. כתוצאה מעבודתו של ראובן חסכנו כ-200,000 ש"ח (שהם כ-25% מהפרמיה השנתית), קיבלנו פוליסות הרבה יותר טובות וכן כיסויים שלא היו לנו קודם לכן."

צ.כ. – מנכ"ל ובעלים

"ראובן קוניאק משמש כיועץ הביטוח הקבוע שלנו. באחד ממכוני השאיבה שהקמנו וביטחנו בביטוח עבודות קבלניות, נגרם נזק הצפה כתוצאה מכשל באחד הצינורות שהנחנו במקום. נגרם נזק לצנרת, ללוחות חשמל ועוד.

התייעצנו עם ראובן והוא שוחח עם שמאי הביטוח ושכנע אותו שהנזק ללוחות החשמל הינו נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי או מעבודה לקויה ולא נזק ישיר כפי שרצה השמאי לקבוע (בנזק ישיר ההשתתפות העצמית הינה 25,000 $ ואילו בנזק עקיף רק 5,000 $). לפיכך הרווחנו 20,000 $ עקב מעורבותו של ראובן בתהליך יישוב התביעה."

ר.ל. – אחראי על תחום הביטוח

"ראובן קוניאק המשמש כיועץ הביטוח הקבוע שלנו ערך לחברתנו מפרט ביטוחים והמליץ בפנינו לבצע ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בכירה. אני סברתי שאין צורך בכך, בחברה שאיננה ציבורית, אך ראובן לחץ עלי והסביר לי עד כמה אני חשוף לתביעה. ביצעתי את הביטוח באמצעות המבטחים הקבועים שלנו. חמישה ימים לאחר שקיבלתי כתב כיסוי מהמבטחים הוגשה נגדי תביעה אישית (זוהי תביעת נגד שהוגשה ע"י חברה שתכננה פרוייקט עבורנו והתרשלה בתכנון – ולכן נתבעה על-ידנו). מעולם לא תיארתי לעצמי שתוגש נגדי תביעה אישית. אני משוכנע שהתביעה קנטרנית ותידחה ע"י בית המשפט, אך בינתיים תהיינה הוצאות משפטיות גבוהות (שכתוצאה מהמלצת ראובן, תשולמנה ע"י המבטחים ולא מתוך תזרים המזומנים של חברתנו)."

י.ל. – מנכ"ל ובעל שליטה