fbpx

קוניאק – שטרן  

יועצים לביטוח ולניהול סיכונים

קוניאק – שטרן  

יועצים לביטוח

ולניהול סיכונים

ניהול סיכונים למפעלים

מפעל

מפעל תעשייתי מטבעו הינו מקור לסיכונים שונים כגון: אש, התפוצצות, נזקים לצד שלישי, נזקי פציעות ופגיעות לעובדים, ביטוח רכוש בהעברה ועוד.

בתכנון ניהול הסיכונים של המפעל יש לקחת בחשבון גם את סביבת העבודה, סביבת המפעל, הדרישות של הרשויות ודרישות של הלקוחות. לעתים יש לתת פתרונות לא שגרתיים ומענה לצרכים בצורת ביטוח ישירות בחו"ל.