ניהול סיכונים לרשויות

ביטוח רשויות מקומיות דורש ידע והתמחות בנושא.

היקפי הביטוח הגדולים, כמות התביעות בביטוחי החבויות בעיקר ומגוון השירותים שרשויות מקומיות מעניקות וצורכות – מאלצים את הרשויות לנהל את סיכוניהן בתבונה תוך ניווט בין צרכיהן לבין הגדלת דמי הביטוח וההשתתפויות העצמיות הנדרשים ע"י המבטחים וזאת יחד עם הצטמצמות שוק המבטחים המוכנים לבטח סיכונים אלה.